Varför finns Ung & framåt?

Alla individer har inte samma förutsättningar i livet men de flesta av oss har samma visioner. Projektet Ung & Framåt finns till för de som vill komma ut i arbete eller studier men kanske behöver en hjälpande hand för att nå dit.

Detta projekt riktar sig mot de unga individer som brukar hamna inom det kommunala aktivitetsansvaret och de som är äldre, alltså från 15-25 år.

Verksamheten har olika metoder och förhållningssätt som hjälper unga att ta steget ut i sysselsättning. Genom stöd och samtal, samt olika aktiviteter ökar tryggheten och motivationen att tillslut klara av sådant som tidigare känts långt bort. Tillsammans övervinner vi hinder och skapar möjligheter istället.

 
  Exempel på hinder kan vara:
 • Avsaknad av framtidsvisioner
 • Isolering
 • Problem med jobb/studiesökande
 • Bristande dygnsrutiner
 • Social fobi
Ung och framåt logotyp vertikal
Alla deltagare som är med får en individuell planering utifrån just sina egna behov och sin livssituation. Varje vecka erbjuds 3-4 aktivitetstillfällen, ibland individuellt, ibland tillsammans med andra. Projektmålet är att hjälpa individer att anpassa/återanpassa sig till samhället och därmed klara av att vara ute i praktik, jobb eller studier. Innan utskrivning ur Ung och Framåt ska unga inom målgruppen ha fått den hjälp som de behöver för att kunna klara av någon av ovan nämnda insatser även på längre sikt. Visionen är att varje individ ska vara självförsörjande och ekonomiskt oberoende. Ungdomarna ska känna sig självständiga och ha fått tillbaka makten över sitt liv. Om du tycker detta låter som en passande utmaning för dig själv, eller någon du känner, vänligen kontakta projektledaren för mer information och anmälan om deltagande.
Kontakta oss

Vill du veta mer? Läs här!MUCF
Organisationen som står bakom projektet Ung och Framåt är Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor (MUCF). Detta är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och driver internationella samarbeten för att, bland annat, underlätta vägen mot arbete och studier för Sveriges ungdomar. 2018 är andra året i rad som MUCF beviljar vår kommun bidrag för att arbeta med dessa frågor.

Syftet
Syfte med projektet är att finna de unga som står långt från arbetsmarknaden samt de unga som löper risk att hamna i en sådan situation och bidra till att underlätta deras möjligheter att komma in i en sysselsättning alternativt hålla sig sysselsatt. Detta sker genom daglig verksamhet där de unga kan komma och träffa en kunnig projektanställd och tillsammans hitta individuella lösningar för den unge. På så vis kommer de unga individerna börja komma över sina hinder för att därefter antingen ta sig in i en sysselsättning/insats alternativt stanna kvar inom sysselsättningen.

Projektmålet
Ett tydligt projektmål är att hjälpa individer att anpassa/återanpassa sig till samhället och därmed komma in eller hålla sig i en sysselsättning så som studier eller arbete. I slutet av projektet ska unga inom målgruppen ha fått den hjälp som de behöver för att kunna komma i någon form av sysselsättning/insats på lång sikt.

Fokus
Målgruppen som vårt största fokus ligger på, utifrån direktiven från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF), är nyanlända ungdomar. Tanken är att de ungdomar som fått uppehållstillstånd i vår kommun ska få en bättre chans att komma in- och integrera i samhället. Dock är precis alla ungdomar i kommunen, utan sysselsättning och mellan 15-25 välkomna att delta i projektet.

Förankring
Detta projekt har diskuterats med såväl Kommunalrådet som Oppositionsrådet genom att ansökan har gått igenom kommunens Tillväxtutskott. Detta innebär att såväl politisk majoritet och opposition stödjer projektet. Projektet har även förankrats med de pågående arbetsmarknadspolitiska processerna/projekten som Robertsfors kommun tillsammans med andra aktörer har. Detta har gjorts genom information och diskussion på deras arbetsmöten.

FÖRVÄNTADE RESULTAT OCH EFFEKTER:
Individnivå
Vi förväntar oss att ett flertal unga som är med i projektet kommer ha utvecklat deras sociala kompetens, övervunnit tidigare hinder samt lärt sig samarbeta och umgås med andra människor. Bland de nyanlända unga så förväntas det även att deras verbala förmåga ska ha utvecklats varpå segregationsrisken ska ha minskat markant. De mer långsiktiga effekterna av detta kommer bli att fler av de unga kan komma in i en sysselsättning samt att utanförskapet/isoleringen ska minska.
Organisationsnivå
Att Robertsfors kommun kommer bli bättre på att fånga upp individer som riskerar att hamna utanför sysselsättning eller redan saknar sysselsättning genom de metoder som detta projekt har tagit fram. Vidare ska Robertsfors kommun som organisation ha utvecklat ett bättre samarbete tillsammans med de övriga aktörerna inom Umeåregionens Samordningsförbund.
Lokal nivå
De mer omfattande effekterna som detta projekt förväntas få är att fler unga i Robertsfors kommun hamnar i sysselsättning, integrationen bland unga nyanlända med de inrikesfödda förbättras, att färre blir kvar i utanförskap samt att den psykosociala hälsan inom denna målgrupp förbättras.
Ung och framåt logotyp ikon

Projektansvarig

  Zorica Grubor
  Zorica Grubor

  Kontaktperson

  Älskar att jobba med ungdomar och utveckling

    Du hittar oss här!

    Känner du dig nyfiken på att veta mer, kanske har du någon i din omgivning som du önskar skulle kunna ta del av projektets insatser eller om du helt enkelt själv upplever att du uppfyller kraven för deltagande så är du varmt välkommen att kontakta mig i rutan nedanför för mer information och anmälan.
    Fysisk mötesplats
    Storgatan 20 (Gropen) 915 31 Robertsfors
    Kontakt
    E-mail: zorica.grubor@robertsfors.se Phone: 0722 - 108 452